SENT seminarium na Litwie

28 lutego 2019 r, w Wilnie odbyło się seminarium poświęcone problematyce systemu SENT. Miałem przyjemność przedstawić spedytorom litewskim zrzeszonym w Stowarzyszeniu LINEKA ustawę o systemie montirowania drgowego i kolejowego przewozu towarów. W szczególności wskazano na surowość sankcji i sposoby ich stosowania.

Przedstawiono też najnowsze regulacje związane z monitoringiem , w szczególności system geolokalizacji i nowe kategorie towarów objętych monitoringiem (produkty medyczne) . Podkreślono, że panaceum na surowość przepisów i ich stosowania jest orzecznictwo sądów administracyjnych, coraz bardziej przychylne przewoźnikom. Przedsatawiono dotychczasowy dorobek judykatury i aktulane tendencje. Uczestnicy brali aktywny udział w seminarium i nie kryli, że system kontroli jest bardzo restryktywny i maja szerg truodności w jego stosowaniu. Bardzo udane spotkanie i okazja do nawiązania współpracy z Lineką oraz kancelarią prawną VERUM. Poniżej prezentacja w formacie pdf. przedstawiona uczestnikom spotkania oraz zdjęcia z wydarzenia.