Dalsza możliwość zwrotu opłat drogowych w Niemczech. Przedawnienie roszczeń za rok 2018 do końca 2021

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2021 r. Wyższy Sąd Administracyjny w Münster rozstrzygnął sprawę wysokości myta w RFN. Postępowanie to obejmowało również decyzję ETS, kto rozstrzygnął w październiku 2020 r. że wyliczenie policji drogowej w ramach kalkulacji wysokości myta jest błędne. Chodziło o to że opłaty drogowe mają stanowić ekwiwalent budowy i eksploatacji dróg . Orzeczono że opłaty te są zawyżone. W konsekwencji administracja niemiecka zwróciła do polskich skarżących EUR 424.

W ww. wyroku Sąd Administracyjny ustalił, że władze niemieckie błędnie wyceniły wartości działek pod autostradami i drogami krajowymi. W konsekwencji zarządzono zwrot powodowi EUR 565, co jest równoznaczne z drugą procesowa porażką Ministerstwa Infrastruktury w Berlinie. Sprawa jeszcze nie jest co prawda prawomocna, ale otwiera drogę do dalej idących wniosków po stronie użytkowników dróg.

Oznacza to możliwość uzyskania zwrotu dalszej części myta za lata 2018-2021. Jednak z końcem roku 2021 żądanie o zwrot opłat za 2018 r. będzie przedawnione. Żeby temu zapobiec należy złożyć wniosek o zwrot opłaty za rok 2018 przed końcem 2021 roku.
Pomocy prawnej w tej sprawie udziela nasz partner w Niemczech :

mec. Christoph Grzimek LL.M. z Grzimek, Wegelein & Partner
Rechtsanwälte · Fachanwälte für Transport- und Speditionsrecht

T. +49(0)30 31518899-2
F. +49(0)30 31518899-9
M. DE +49(0)171 3840132
M. PL +48 72 888 4 333
www.gwp.berlin
email : info@grzimek-wegelein.de

Mec. Grzimek mówi po polsku.