Kategoria: przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowym (Konwencji CMR)

W prawie cywilnym obowiązuje zasada, że roszczenia z różnych tytułów (spowodowania szkody, niewykonania, nienależytego wykonania umowy) mogą być skutecznie dochodzone przed sądem tylko w określonym przez prawo czasie. Po upływie

Czytaj dalej