Ważenie pojazdów na drodze tylko połączonymi wagami typu SAW.

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 3652/16 wydał dość interesujący wyrok w sprawie dokonywania ważenia pojazdów ciężarów przez przy użyciu nie połączonych ze sobą dwóch wag SAW przez organy Inspekcji Drogowej. W wyroku tym wskazano na niedopuszczalność stwierdzania nacisków osi na drogę poprzez sumowanie pomiarów dokonanych nie połączonymi wagami. Wycofano się zatem z aprobowania dotąd przez orzecznictwo dokonywania pomiarów wagami nie połączonymi. W załączeniu w pliku pdf. wyrok NSA.