SENT seminarium na Litwie

28 lutego 2019 r, w Wilnie odbyło się seminarium poświęcone problematyce systemu SENT. Miałem przyjemność przedstawić spedytorom litewskim zrzeszonym w Stowarzyszeniu LINEKA ustawę o systemie montirowania drgowego i kolejowego przewozu towarów. W szczególności wskazano na surowość sankcji i sposoby ich stosowania.

Przedstawiono też najnowsze regulacje związane z monitoringiem , w szczególności system geolokalizacji i nowe kategorie towarów objętych monitoringiem (produkty medyczne) . Podkreślono, że panaceum na surowość przepisów i ich stosowania jest orzecznictwo sądów administracyjnych, coraz bardziej przychylne przewoźnikom. Przedsatawiono dotychczasowy dorobek judykatury i aktulane tendencje. Uczestnicy brali aktywny udział w seminarium i nie kryli, że system kontroli jest bardzo restryktywny i maja szerg truodności w jego stosowaniu. Bardzo udane spotkanie i okazja do nawiązania współpracy z Lineką oraz kancelarią prawną VERUM. Poniżej prezentacja w formacie pdf. przedstawiona uczestnikom spotkania oraz zdjęcia z wydarzenia.

Granice odpowiedzialności przewoźnika w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Obowiązująca od dnia 18 kwietnia 2017 r. ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zdążyła już nawet zmienić swoją nazwę na ustawę na ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Usunięto przy tym dość oczywista lukę, która pozwała na sprowadzanie bez kontroli tzw. wyrobu akcyzowe drogą kolejową. W tym artykule chciałbym się jednak zając kwestia granic odpowiedzialności przewoźnika za naruszenia przepisów tej ustawy. W szczególności w kontekście niebagatelnych kar za takie delikty dochodzących do 20 000 zł. przy jednoczesnej odpowiedzialności administracyjnej – karnej kierowcy do kwoty 7500 zł. grzywny. Oczywiście organy zajmują konsekwentne i wygodne dla nich stanowisko, że sam fakt stwierdzenia naruszenia jest wystarczający do nałożenia kar. Wszelkie względy subiektywne takie jak zawinienie przedsiębiorcy są obojętne dla występowania odpowiedzialności przedsiębiorcy. Zapatrywanie takie jednak jest pewnym uproszczeniem, które wcale nie musi się spotkac z aprobatą orzecznictwa, działającego przy mniejsze presji na fiskalny wynik dokonywanych kontroli. Przykładem tego jest przypadek gdy kierowca zdecydował się tranzytować terytorium Polski z wrażliwym towarem, mimo że w toku postępowania udowodniono, że na ten przewóz wcześniej był wykupiony bilet promowy i przewóz ma teren Litwy miał być realizowany z portu w Niemczech. Kierowca jednak chcąc uniknąć oczekiwania na prom zdecydował się samowolnie na wjazd na terytorium Polski i tu przeprowadzono kontrolę, stwierdzając brak zgłoszenia do systemu SENT. Continue reading