Ważne orzeczenie w sprawach wykroczeń przewozowych w Niemczech

flaga DDnia 21 grudnia 2015r. pod sygn. akt 1 Ss (OWi) 165/15 Oberlandesgericht Braunschweig (Sąd Najwyższy Dolnej Saksonii) wydał bardzo istotne postanowienie dla polskiego przewoźnika. Tematem orzeczenia był tak zwany „przepadek korzyści majątkowej” w ramach postępowań zagrożonych karą grzywny wobec przewoźników zatrzymanych np. z ładunkiem za szerokim, wysokim, ciężkim, żle zabezpieczonym itd.

Do tej pory podczas obliczeń osiągniętej korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi dochodziło do zadziwiających oszacowań organów egzekucyjnych (np. 6000,00 € za przewóz kilku skrzynek polskich pomidorów z Zielonej Góry do Oldenzaal). Przeciwko takim oszacowaniom można z reguły przeciwstawić się przedkładając faktyczną fakturę transportową oraz umowę przewozu. Najczęściej wtedy organy zasądzają przepadek korzyści majątkowej w pełnej wysokości frachtu wynikającego z faktury za przewóz, mimo, że 80% trasy, lub w przypadku dluższych tras tylko 16%, leży na terenie Niemiec. Dotychczas urzędy zawsze argumentowały to tym, że przez wykryte naruszenia „cały transport staje się nielegalny”.

Możliwość takiej argumentacji ukrócił Sąd Najwyższy Dolnej Saksonii. Sąd ten jako pierwszy z sądów wyższych w Niemczech zajął się tym zagadnieniem. Stwierdził, że fracht osiągnięty na nieniemieckim odcinku trasy jest uzyskany tylko pośrednio przez działanie podlegające grzywnie i dlatego nie może podpadać w Niemczech przepadkowi. Sąd jednakże uniknął bezpośredniej konfrontacji ze sprzecznym orzecznictwem Sądu Najwyższego Karlsruhe (Oberlandesgericht Karlsruhe) w podobnej sprawie – sąd powołał się na małą różnicę w stanie faktycznym. Możliwe jest jednak, że w drodze kolejnych postępowań, które prowadzimy w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, zapadnie w niedługim czasie orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof).

Do tego czasu należy zawsze składać odwołania.

Autor : Christoph Grzimek LL.M.- Rechtsanwalt (adwokat)

kontakt : c.grzimek@lhd-berlin.de

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *