Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia skargę konstytucyjną na kary z ustawy SENT


Trybunał Konstytucyjny przyjął i zarejestrował pod sygnaturą SK 12 / 21 złożoną przeze mnie skarge koinstytucyjną na przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Przedmiotem tej skargi są zarzuty co do niezgodności z konstytucją RP przepisów ustawy przewidujących sztywne nie podelegające miarkowaniu wysokie kary pienięzne, a także przyjęcie modelu odpwiedzialności absolutnej za dokonane naruszenia, bez względu na okoliczności towarzyszace naruszeniu przepisów. Stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych skargą przepisów może otworzyć możliwość odzyskania nałożonych kar. Dlatego zaleca się archiwizowanie decyzji wydanych w takich sprawach, tak ażeby w razie zapadnięcia korzystnego orzeczenia można było żądać wznowienia zakończonych karami postępowań.

szczegóły sprawy tu : https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/odpowiedzialnosc-przewoznika-za-niedokonanie-zgloszenia-przewozu-towarow-w-warunkach-gdy-przejazd-przez-terytorium-rp-byl-wynikiem-samowolnej-decyzji-kierujacego-pojazdem

2 thoughts on “Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia skargę konstytucyjną na kary z ustawy SENT

  1. Panie Mecenasie,
    dziękuję za podjęcie tej sprawy. Od pierwszego spotkania w MF dotyczącego planów budowy takiego systemu jako przedstawiciele branży transportowej wraz z przedstawicielami innych branż zwracaliśmy uwagę na fakt, że ten system może naruszać również prawa obywatelskie. Niestety rozpędzająca się machina legislacyjna ówczesnego rządu nie podzieliła naszych obaw…
    Obecnie w oparciu o koncepcję wykorzystaną w systemie SEND buduje się (również pospiesznie) system do poboru opłat za DK w transporcie, e-Toll. Tu również przewoźnicy podnoszą kwestie zgodności z ustawą zasadniczą. Ciekawe będzie rozstrzygniecie TK, a jeszcze ciekawszy będzie proces procedowania nad tą było,-nie było nie polityczną kwestią…

  2. Szanowny Panie Prezesie,
    skarga jest próba zwrócenia uwagi Trybunałowi, ale i administracji, że przyjęty model administracyjnej odpowiezialności obiektywnej jest w wielu wypadkach krzywdzący w swojej prostocie.
    Na wyrok możemny liczyć w przeciągu 2-3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *