AUTOCASCO w razie kradzieży pojazdu wraz z jego dokumentami

ID-10032942Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym pojeździe co do zasady zwalnia zakład ubezpieczeniowy od odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia pojazdu polisą AUTOCASCO. Takie jest przynajmniej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego. Choć, jak się zdaje, nie uwzględniało obecnego charakteru dowodu rejestracyjnego, który pełni obecnie, wobec wydawania karty pojazdu (gdzie wpisywani są kolejni właściciele), inną rolą niż w czasie gdy to orzeczncitwo się kształtowało. Reguła ta nie może być jednak uważana za bezwzględny dogmat. Każdą sprawę należy rozptrywać indywidulanie i okoliczności w jakich pozostawiono dokument w pojeździe może miec korzystne dla ubezpieczonego znaczenie.  Dokonanie kradzieży z zabezpieczonej należycie posesji pozwanego może wskazaną na wstępie ocenę zmieniać . Nie można bowiem takiego wypadku przyrównywać z zostawieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu, w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. A w takich sytuacjach orzecznictwo Sądu Najwyższego aprobowało zwolnienie się ubezpieczyciela z odpowiedzialności za pozostawienie dokumentów w pojeździe.

Continue reading