Ryczałtowe wynagrodzenia kierowców za nocleg w transporcie międzynarodowym

ID-10038576Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. odbiła się szeroki echem wśród przedsiębiorców transportowych. Przesądziła ona o konieczności wypłaty ryczałtów za noclegi kierowcom śwaidczącym pracę w transporcie międzynarodowym. Potrzeba dostosowania się do skutków tej regulacji zrodziła konieczność poszukiwań rozwiązan prawnych adekwatnych do zaistniałej sytuacji. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób kwestię diet  można uregulować w aktach wewnętrznych pracodawcy

Continue reading