Art. 12 rozporządzenia 561/2006. Trudności w stosowaniu odstępstw od ogólnych norm czasu pracy kierowców.

ID-10021907Już niedługo obchodzić będziemy dziesiąte urodziny rozporządzenia 561/2006. Mimo że rozporządzenie na trwale zagościło w świadomości kierowców i przewoźników drogowych, o co zadbała Inspekcja Transportu Drogowego oraz organy kontrolne w innych państwach Unii Europejskiej, jego stosowanie ciągle rodzi wiele problemów praktycznych. Jednym z tych problemów jest zakres zastosowania przepisu z art. 12 ww. rozporządzenia. Przepis ten pozwala w pewnych sytuacjach na odstąpienie do ogólnych norm czasu pracy kierowców. Continue reading