Przepis, który niewiele wyjaśnia [nowela ustawy o transporcie drogowym z 2013 r.]

ID-10029369Parlament zakończył właśnie pracę nad ustawą zmianie ustawy z 6r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu, czeka na podpis Prezydenta R.P. Patrzę na nią przez pryzmat realnych problemów, które pojawiały się w kontekście wspólnotowego rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1071/2009 stosowanego od 4 grudnia 2011 r. Poczuciu przyzwoitości ustawodawcy pozostawiam natomiast kwestię wprowadzania po półtora niemal roku przepisów, które powinny obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Teraz chciałbym się zająć ich jakością.   Jedną z tych kwestii była sprawa „dobrej reputacji” przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie. Posiadanie przymiotu dobrej reputacji było warunkiem uzyskania i przedłużenia licencji wspólnotowej, a niedługo będzie warunkiem posiadania zezwolenia na krajowy transport drogowy. Zobaczmy jak z tym problemem poradził sobie nasz ustawodawca. Continue reading

Karalność, a dobra reputacja przewoźnika drogowego

ID-10010655Z krajowej ustawy o transporcie drogowym, jak i ze wspólnotowego rozporządzenia 1071/2009 wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, jak i członkowie władz spółek działających w tym zakresie, a także zarządzający transportem muszą spełniać wymóg dobrej reputacji, ażeby przedsiębiorca mógł posiadać licencję na transport drogowy. Przez dobrą reputację rozumie się na ogół niekaralność za niektóre przestępstwa. Czy zatem skazanie prawomocnym wyrokiem za prowadzenie łodzi motorowej lub jachtu na wodach śródlądowych czy morskich w stanie po spożyciu alkoholu może prowadzić do utraty licencji na transport drogowy ? Continue reading