Tabliczka ATP jest równoznaczna z posiadaniem świadectwa

atomCzęstą praktyką organów kontrolnych jest nakładanie kary za brak świadectwa ATP chłodni , w sytuacji gdy przedsiebiorca nie dysponuje świadectwem ATP wydanym przez władze rejestracji naczepy. Za niewystarczające organy kontrolne uważają świadectwo wydane przez inne kraje np. kraj produkcji pojazdu. Praktyka ta wywołuje oburzenie sród przewoźników polskicj i zagranicznych,  traktowana jest jako nadmierny formalizm ze strony władz kontrolnych. Tym bardziej, że kara za brak wymaganego świadectwa wynosi aż 8000 zł. W sporach prowadzonych z organami przydatne może okazac się orzecznictwo, ktore potwierdza że zamontowanie tabliczki na pojeździe jest równoznaczne w wykazaniem posiadania świadectwa ATP.   W wyroku NSA z dnia 19 marca 2015 r. (II GSK 151/14 ) czytamy: 

 „Potwierdzeniem prawidłowości dokonanej wykładni postanowień umowy (ATP) jest nowelizacja tej umowy w zakresie pkt 3 załącznik 1 dodatek 1. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 644/13, LEX nr 1519168, skonstatował, że tabliczka znamionowa umieszczona na pojeździe przewożącym towary szybko ulegające zepsuciu, powinna być uznawana tak samo jak dokument świadectwa ATP. Toteż, istnienie tabliczki ATP na pojeździe jest traktowane jako równoważne z istnieniem dokumentu świadectwa ATP. Dla potwierdzenia prawidłowości dokonywania międzynarodowego przewozu artykułów ulegających szybkiemu zepsuciu wystarczająca jest obecność tej tabliczki ATP na pojeździe.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *