Od 25 maja 2017 r. w Niemczech zakaz odbierania tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu

24 maja 2017 r. została  opublikowana w niemieckim Federalnym Monitorze Ustaw  (Bundesgesetzblatt, BGBl. I, str. 1214 ss.)  „ustawa o zmianie Ustawy o transporcie drogowym, ustawy o personelu kierującego pojazdami, ustawy o czasie pracy samodzielnych kierowców, Ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o Federalnym  Urzędzie Ruchu Drogowego”, która wchodzi  w życie od  25 Maja 2017 r.  Na mocy tych przepisów kierowca odbierający tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu na obszarze Niemiec będzie karany karą administracyjną według nastepujących stawek : do 2 godziny odbierania odpoczynku w kabinie pojazdu : 30 EUR, od 58 do 67 godzin 30 euro za każdą godzinę, za czas przekraczającą 67 godz.  60 euro za każdą godzinę. Za naruszenie to odpowiada też przedsiębiorca: za każdą godzinę 90 euro , za więciej niż 67 godzinę  180 euro za godzinę.

Wynika to, ze  zmiany  wprowadzonej do Ustawy Personelu Kierującego Pojazdy (Fahrpersonalgesetz, FPersG) która się zajmuje okresami odpoczynku kierowców cieżarówek.  Wprowadzony został §8a ust.1 zd. 2 w oryginalnym brzmieniu „Im Fall von Satz 1 Nummer 2 sorgt der Unternehmer auch dann nicht dafür, daß die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nach Artikel 8 Absatz 6 eingehalten wird, wenn diese im Fahrzeug oder an einem Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit verbracht wird“, oraz § 8a ust. 2 zd. 2, „Im Fall von Satz 1 Nummer 1 wird die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nach Artikel 8 Absatz 6 auch dann nicht eingehalten, wenn diese im Fahrzeug oder an einem Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit verbracht wird.“
Znaczenie tych przepisów, polega na tym, że jeżeli od dnia 25 Maja 2017r. kierowca, w rozumieniu art. 8 ust. 6 rozporządzenia WE 561/2006, wykorzystuje na terenie Niemiec regularny tygodniowy okres odpoczynku „w samym pojeżdzie, lub w miejscu bez stosownego miejsca do spania”, to kierowca śpiący  w kabinie, tak jak i przedsiębiorca, odpowiadający za takie odbieranie przepisanego odpoczynku  i popełnią, w świetle prawa niemieckiego, wykroczenie co do okresu odpoczynku, o którym mowa   art. 8 ust. 6 rozporządzenia WE 561/2006.
Kary według aktualnego katalogu kar grzywny, obowiązujągo na terenie RFN,  są jak wskazano powyżej.

 

Tekst we współpracy z mec. Christoph’em  Grzimek LL.M.
Rechtsanwalt – partnerem w  Grzimek, Wegelein & Partner Rechtsanwälte, Berlin.

2 thoughts on “Od 25 maja 2017 r. w Niemczech zakaz odbierania tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu

  1. Trochę przerażające, bo przecież człowiek musi odpocząć. Nie wiem jak te kary mają wpłynąć na przebywanie na terenie Niemiec, ale nie wróży to nic dobrego…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *