Dopuszczalność udzielena jednego zezwolenia na rzecz wspólników spółek cywilnych

Przedstawiamy w załączeniu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, który orzekł, że dopszczalne jest udzielenie jednego uprawnienia przewozowego na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej, jesli w takiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. Orzeczenie potwierdza nasze zapatrywanie w tej sprawie. Natomiast praktyka wielu organów , w tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego,  jest odmienna. Wymaga się od przedsiębiorców działających w ramach umowy spółki cywilnej występowania o zezwolenie (licencję) na rzecz każdego z nich. Powoduje to oczywiście konieczność poniesienia zwiększonych opłat za udzielenie tych zezwoleń. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją, która jest prawomocna (pdf tu: decyzja SKO )

One thought on “Dopuszczalność udzielena jednego zezwolenia na rzecz wspólników spółek cywilnych

  1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
    przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. A czy pośrednictwo przy przewozie transportem kolejowym wymaga licencji? Ustawa właściwa dla drugiego z wymienionych rodzajów transportu nie wskazuje tego jednoznacznie.

Skomentuj Ebi Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *