Tabliczka ATP jest równoznaczna z posiadaniem świadectwa

atomCzęstą praktyką organów kontrolnych jest nakładanie kary za brak świadectwa ATP chłodni , w sytuacji gdy przedsiebiorca nie dysponuje świadectwem ATP wydanym przez władze rejestracji naczepy. Za niewystarczające organy kontrolne uważają świadectwo wydane przez inne kraje np. kraj produkcji pojazdu. Praktyka ta wywołuje oburzenie sród przewoźników polskicj i zagranicznych,  traktowana jest jako nadmierny formalizm ze strony władz kontrolnych. Tym bardziej, że kara za brak wymaganego świadectwa wynosi aż 8000 zł. W sporach prowadzonych z organami przydatne może okazac się orzecznictwo, ktore potwierdza że zamontowanie tabliczki na pojeździe jest równoznaczne w wykazaniem posiadania świadectwa ATP.   W wyroku NSA z dnia 19 marca 2015 r. (II GSK 151/14 ) czytamy: 

Continue reading

Moniotor z tyłu naczepy – rozwiązanie nie przewidziane przez prawo.

InfoBox.png-256x256Samsung zaprezentował rozwiązanie polegające na zamontowaniu z tyłu naczepy ekranu pokazującego obraz sprzed ciągnika.

Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym „pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.” W art. 66 ust.4 Prawa o ruchu drogowym zawarto zakazy odnoszące się do wyposarzenia pojazdów i brak tam zakazu montowania ekranów na pojazdach.  Czy zatem taki ekran o niezbyt silnym nateżeniu światła stwarzałby zagrożenie?  Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie. Instalacja ma przecież poprawiać bezpieczeństwo.  W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, też nie doczytałem zakazu monotowania takich urządzeń.  Ewentualna ocena niedopuszczalności takiego rozwiązania może się odbywać w oparciu o wskazane na wstępie kryteria bezpieczeństwa i  jakieś specjalistyczne badania, które dowiodłyby że tak wyposażony pojazd zagraża bezpieczeństwu. Zdrowy rosądek podpowiada, że taka techologia raczej pomaga, niż zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Zdaje się, że nie ma formalnych przeszkód do stosowania tego rozwiązania, o ile tylko światło monitora ma odpowiednie nateżęnie i nie oślepia uczestników ruchu.  Polecam film poniżej.