Delegowanie kierowców – Pakiet Mobilności

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym pakietu mobilności . Tekst napisano na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Test dostępny pod poniższym linkiem https://een.org.pl/component/content/article/83997:delegowanie-kierowcow-w-sektorze-transportu-drogowego-w-pakiecie-mobilnosci-w-transporcie-drogowym-rzeczy

Od 25 maja 2017 r. w Niemczech zakaz odbierania tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu

24 maja 2017 r. została  opublikowana w niemieckim Federalnym Monitorze Ustaw  (Bundesgesetzblatt, BGBl. I, str. 1214 ss.)  „ustawa o zmianie Ustawy o transporcie drogowym, ustawy o personelu kierującego pojazdami, ustawy o czasie pracy samodzielnych kierowców, Ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o Federalnym  Urzędzie Ruchu Drogowego”, która wchodzi  w życie od  25 Maja 2017 r.  Na mocy tych przepisów kierowca odbierający tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu na obszarze Niemiec będzie karany karą administracyjną według nastepujących stawek : do 2 godziny odbierania odpoczynku w kabinie pojazdu : 30 EUR, od 58 do 67 godzin 30 euro za każdą godzinę, za czas przekraczającą 67 godz.  60 euro za każdą godzinę. Za naruszenie to odpowiada też przedsiębiorca: za każdą godzinę 90 euro , za więciej niż 67 godzinę  180 euro za godzinę.

Continue reading

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z Konstytucją RP przepisy o ryczałtach dla kierowców

InfoBox.png-256x256Dziś zapadł bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, który był podstawą do żądania przez kierowców pokrycia kosztów podrózy słuzbowej. Wyrok otwiera możliwość do wznawiania postępowań zakończonych prawomocnym wyrokiem a zasądzających nalezności na rzecz kierowców. Poniżej treść orzeczenia. Skarga o wznowienie postępowania powinien być wniesiony w terminie 3 miesięcy od dnia w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia.  Continue reading

Trybunał Konstytucyjny akceptuje nakładanie wielu kar za jedno naruszenie

atom21 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt P 32/12 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2012 roku dotyczące konstytucyjności karania więcej niż jedną sankcją za ten sam czyn tego samego podmiotu. Sprawa dotyczyła przepisów ustawy Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) oraz ustawy o o grach hazardowych. Trybunał uznał, że zgodne z Konstytucją RP jest nakładanie więcej niż jednej sankcji na ten sam podmiot za ten sam czyn. Orzeczenie to, jakkolwiek wydaje się odległe od materii ustawy o transporcie drogowym, ma jednak z nią związek, w kontekście przepisów o karach pieniężnych i grzywnach. Continue reading

Ryczałtowe wynagrodzenia kierowców za nocleg w transporcie międzynarodowym

ID-10038576Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. odbiła się szeroki echem wśród przedsiębiorców transportowych. Przesądziła ona o konieczności wypłaty ryczałtów za noclegi kierowcom śwaidczącym pracę w transporcie międzynarodowym. Potrzeba dostosowania się do skutków tej regulacji zrodziła konieczność poszukiwań rozwiązan prawnych adekwatnych do zaistniałej sytuacji. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób kwestię diet  można uregulować w aktach wewnętrznych pracodawcy

Continue reading

Art. 12 rozporządzenia 561/2006. Trudności w stosowaniu odstępstw od ogólnych norm czasu pracy kierowców.

ID-10021907Już niedługo obchodzić będziemy dziesiąte urodziny rozporządzenia 561/2006. Mimo że rozporządzenie na trwale zagościło w świadomości kierowców i przewoźników drogowych, o co zadbała Inspekcja Transportu Drogowego oraz organy kontrolne w innych państwach Unii Europejskiej, jego stosowanie ciągle rodzi wiele problemów praktycznych. Jednym z tych problemów jest zakres zastosowania przepisu z art. 12 ww. rozporządzenia. Przepis ten pozwala w pewnych sytuacjach na odstąpienie do ogólnych norm czasu pracy kierowców. Continue reading