Reklamacja wysłana e-mailem nie jest skuteczna – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

wagaSąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 10 czerwca 2016 r. ( V ACa 861/15) potwierdził, że na podstawie przezpisów Konwencji CMR nie jest skuteczna reklamacja przesłana do przewoźnika zwykłym e-mailem. Zgodnie bowiem z art. 30 ust.3 i art. i 32 ust.2 Konwencji CMR pisemna reklamacja złożona w terminie 21 dni do dnia wydania przesyłki jest warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za opóźnienie w dostawie przesyłki, a także w razie powstania innych szkód w przewozie, reklamacja taka wstrzymuje termin biegu przedawnienia roszczeń, np. o odszodkowanie za utratę przesyłki lub szkodę w jej substancji. Częstą praktyką jest zgłaszanie takich roszczeń drogą mailową. Zapomina się przy tym że e-mail nie może być traktowany, jako zachowanie formy pismnej, o której mowa w ww. przepisach. Reklamacja taka jest zatem bezskuteczna i nie wywołuje zamierzonego skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Słuszne to zapatrywanie powterdził właśnie Sąd Apelacyjny swoim wyroku. 

Poniżej link ze skanem orzeczenia. 

wyrok w sprawie formy zastrzeżenia

2 thoughts on “Reklamacja wysłana e-mailem nie jest skuteczna – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

  1. A rodzimy targ nie wypracował jeszcze zoptymalizowanej oferty dla przewoźników również często polisy kabotażowe zawierają podstawowy zakres ochrony. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje takich zabezpieczeń przewoźnikom, którzy służą przewozy samochodami od odpowiedniej masie całkowitej do 3,5 tony. Uznaje to niestety dopiero wówczas, że ubezpieczalnie nie potrafią ani poprawnie ocenić ryzyka, ani i nie znają specyfiki transportowej. Z czynnika widzenia analizy ryzyka transportowego, przewozy kabotażowe są od dużo bardziej solidne niż transporty międzynarodowe, a tym szalenie krajowe. Takie drogi są nie tylko krótsze,ale również nie muszą odbywania aż tak poważnych postojów. Ponadto infrastruktura samochodowa jest wielu piękniejsza aniżeli w Polsce, a rygorystyczne przepisy, wysokie mandaty i nadal wyższe kary nie zezwalają na swobodne zaniedbania w bieżącym kręgu.
    Na co zwrócić uwagę wykonując przewozy kabotażowe i otaczając

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *