Przedawnienie kar pieniężnych pod 2 latach

ID-100140210Ostatnia, obowiązująca od 15 sierpnia 2013 r.,  nowelizacja ustawy o transporcie drogowym obok wprowadzenia nowych zasad wydawania uprawnień przewozowych, zawiera istotne novum, tj. regulację przedawnienie karania za popełnione naruszenia. Okres ten jest stosunkowo krótki i wynosi 2 lata liczone od dnia ujawnienia kary, a kwestię tę uregulowano zaledwie w jednym przepisie i jednym zdaniem w art. 92c ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. W ten sposób ustawodawca zrealizował podnoszony już od lat w nauce prawa administracyjnego postulat uregulowania kwestii przedawnienia karalności w prawie transportowym. Istotny ten problem został uregulowany i to w sposób korzystny dla przedsiębiorców, chyba przez przeoczenie ustawodawcy

Wprowadzenie przedawnienia karalności naruszeń nie opatrzono bowiem żadnym przepisem przechodnim, który by zastrzegał, że przepis stosuje się do naruszeń ujawnionych po jego wejściu w życie. Oznacza to że, zgodnie z zasadą bezpośredniego działania prawa nowego, przepis art. 92c ust.1 pkt 3 ustawy transportowej ma zastosowanie do wszelkich spraw toczących się przed organami administracji publicznej, niezależnie od tego na jakim znajdują się etapie. Jeżeli więc w trakcie tego postępowania minie dwuletni okres liczony od dnia ujawnienia naruszenia , postępowanie powinno być umorzone. Taki los spotka także sprawy, w których decyzje zostaną uchylone przez sądy administracyjne a, a upłynie dwuletni okres przedawnienia liczony od dnia jego ujawnienia, czyli kontroli. Stanie się tak bowiem ustawa  milczy o zawieszeniu lub przerwaniu terminu przedawnienia. Oznacza to, że termin przedawnienia biegnie bez względu na czynności podejmowane przez organ czynności procesowe.

One thought on “Przedawnienie kar pieniężnych pod 2 latach

  1. Zgadzam się, że ustawodawca znowu działał trochę po omacku i części problemów nie przewidział, a część niestety pozostawił. Przedawnienie karania to jedno, ale drugie to przedawnienie wykonania kary. W tym wypadku uregulowano tylko jedno, więc w przypadku wydania decyzji w ciągu dwóch lat od ujawnienia naruszenia (przy okazji potrzebne drobne sprostowanie wpisu w tym zakresie – dwa lata od ujawnienia naruszenia a nie ujawnienia kary), będzie ją można wykonać choćby za 50 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *